Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

BHP poradnik pracodawcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków i nakazów, których pracodawca jest zobowiązany przestrzegać.

Prawo rzymskie głosiło: 'ignorantio iuris nocet' - nieznajomość prawa szkodzi.  
Przestrzeganie zasad BHP to obowiązek prawny i społeczny, a jego lekceważenie wiąże się zazwyczaj z szeregiem przykrych konsekwencji zarówno dla pracodawcy jak i pracowników. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest inwestycją, która przynosi wymierne korzyści, buduje pozytywny wizerunek firmy, umacnia markę i pozwala pracodawcom spać spokojnie.

Stąd też dla tych z Państwa, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, bądź też chcą zweryfikować, czy spełniają wszystkie obowiązki pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, polecamy:

Jesteś pracodawcą,
chcesz się upewnić czy spełniasz wszystkie wymogi z zakresu BHP
- skontaktuj się z nami.

Zespół Sela
68/325 01 30

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę