Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Dokumentacja BHP i PPOŻ.

Dokumentacja BHP i PPOŻ.

Dokumentacja BHP obejmuje swym zakresem wszystkie dokumenty, wykazy, rejestry  itp., niezbędne w danym zakładzie pracy odpowiednio wyodrębnione ze względu na specyfikę jednostki.

Dobrze prowadzona dokumentacja BHP reguluje kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Pozwala uniknąć problemów związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu czy Państwowej Straży Pożarnej. Dbałość o prawidłową dokumentację i jej realizację przyczynia się również do obniżenia ryzyka wypadków przy pracy oraz kreowania świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników.

Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu dokumentacji BHP. Dokumentacja jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i dostosowana do potrzeb naszych klientów.

Szkolenia BHP online? Sprawdź jak to działa!

www.znamBHP.pl

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę