Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


1. Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z przeprowadzanym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na podstawie zgody lub zawarcia umowy o świadczeniu usług (art. 6, ust. 1, pkt. a i b, RODO).
2. Przetwarzamy Twoje dane w celu i zakresie określonym przez Administratora Danych.
3. Przetwarzamy dane osobowe tj.: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, data urodzenia, a w przypadku szkoleń on-line: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, zajmowane stanowisko.
4. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przeniesienia Twoich danych oraz uzyskania kopii danych.
5. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewystawienie zaświadczenia ukończenia szkolenia lub niezawarcie umowy szkoleniowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres ważności szkolenia lub wskazany przepisami okres.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę