Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Legalizacja gaśnic

Legalizacja gaśnic

W ramach naszych usług PPOŻ wykonywanych jest wiele działań, do których należy również legalizacja gaśnic. Świadczymy także inne usługi, w tym przede wszystkim:

  • dokonywanie cyklicznych przeglądów technicznych PPOŻ,
  • usługi konserwacyjne oraz legalizacyjne gaśnic oraz innych urządzeń do ochrony przed pożarem,
  • wykonywanie napełnień gaśnic i agregatów,
  • remonty oraz badania dozorowe UDT,
  • działania serwisowe hydrantów,
  • testowanie zarówno ciśnienia, jak i wydajności wodnej hydrantów do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego, a także prób ciśnieniowych,
  • zapewnienie dostawy oraz odpowiednie rozplanowanie umieszczenia sprzętu w budynku.

Kontakt

Wykonujemy wyżej wymienione zadania w ramach sprawdzenie sprawności sprzętu PPOŻ, w tym przegląd gaśnic, do czego stosujemy obowiązujące regulacje prawne. W celu ustalenia szczegółów usług wykonywanych w Poznaniu czy w Zielonej Górze, zachęcamy do skorzystania z niżej wymienionych form kontaktu telefonicznego:

kom. 509 044 677

tel./fax (68) 325 01 44 

Obowiązujące przepisy

Przegląd gaśnic oraz ich konserwacja, a także legalizacja powinna być wykonywana raz w roku. Wiele urządzeń wymaga również dokonywania co 5 lat wymiany środka gaśniczego, będącego ich najważniejszym komponentem.

W takim samym okresie, czyli również co 5 lat, wymagana jest kontrola zbiorników ciśnieniowych. Dotyczy to sprzętów o objętości przekraczającej 5 dm3, a zazwyczaj takimi cechami odznaczają się akcesoria, których masa wynosi co najmniej 6 kg. Takimi działaniami zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Nie dotyczy to urządzeń śniegowych, w stosunku do których taki termin może zostać ustalony nawet na 10 lat. Dokładna informacja w tym zakresie powinna być podana na górnej części butli.

Legalizacja gaśnic

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę