Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Ochrona środowiska

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność przyczynia się w jakiś sposób do pogorszenia stanu środowiska naturalnego, chociażby poprzez duże ilości odpadów wytwarzanych w związku z pracą jego zakładu lub też emitując różnego rodzaju zanieczyszczenia do atmosfery. Czy to pochodzące z pojazdów, czy maszyn używanych w jego firmie.

Prawo narzuca na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków oraz całkowitą odpowiedzialność za potencjalne szkody, które mogą wyniknąć z ich działalności.

Proponujemy Państwu kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska w Waszej firmie. Przejmujemy wszystkie obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska. Reprezentujemy Was przed organami administracji publicznej a także jesteśmy obecni podczas kontroli zakładu.

Outsourcing świadczony przez naszą firmę nie tylko daje pewność terminowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale przede wszystkim redukuje koszty związane z zatrudnieniem i nieustannym szkoleniem odpowiedzialnego i kompetentnego pracownika, do zmieniających się przepisów.

PRZESZKOL SIĘ ONLINE

ZAPRASZAMY DO ODBYCIA SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP PRZEZ INTERNET.

www.znamBHP.pl

Szczegóły

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę