Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi obowiązkami, a także musi stosować niezbędną profilaktykę, która zminimalizuje zagrożenia.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń związanych z wykonywanymi obowiązkami, odpowiedzialnych za powodowanie strat, zwłaszcza wystąpienia u pracowników skutków szkodliwych dla zdrowia w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy bądź też w sposobie wykonywania poszczególnych obowiązków.

Rzetelna ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. To obowiązek nałożony na każdego pracodawcę, który wynika z Kodeksu Pracy. Konieczność ta dotyczy każdego stanowiska, nawet takiego, przy którym pozornie nie występują zagrożenia życia lub zdrowia (jak np. praca biurowa czy administracyjna).

Dokument ten musi zostać wykonany zawsze, gdy:

  • tworzone jest nowe stanowisko pracy,
  • wprowadzone zostały ważne zmiany w stosowanych czynnikach ochronnych,
  • poczynione zostaną zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
  • na jakimkolwiek stanowisku pracy zdarzy się wypadek.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej Oceny Ryzyka Zawodowego? Skontaktuj się z działem BHP:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Chcesz wiedzieć więcej?

Oceny ryzyka zawodowego - czym są i jak się je tworzy

Szczegóły

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę