Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Szkolenia PPOŻ.

Kogo i jak szkolimy:


Szkolimy pracowników i właścicieli firm, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę, ale nauczyć się praktycznych zasad gaszenia pożaru i postępowania w sytuacjach zagrożeń. Podczas szkolenia uczymy pracowników jakie są najczęstsze przyczyny i rodzaje pożarów na budowie, jak postępować, kogo poinformować, a także jakiej użyć gaśnicy.

Podstawa prawna szkolenia:
Art.6, ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351) – urzędy, instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zobowiązane są do uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu oraz zaznajomieniu pracowników z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.


Celem ćwiczeń jest uaktualnienie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zachowania się w sytuacji pożaru.

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia są atrakcyjne, wyznajemy zasadę nauki przez praktykę. Każdy z uczesników otrzyma gaśnicę i będzie uczył się prawidłowych zasad jej zastosowania.

PRZESZKOL SIĘ ONLINE

ZAPRASZAMY DO ODBYCIA SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP PRZEZ INTERNET.

www.znamBHP.pl

Szczegóły

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę