Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Nowoczesna Firma

Projekt ”Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego” zakładał przeprowadzenie 44 szkoleń w formie stacjonarnej. Zgodnie z założeniami każde szkolenie trwało 8 godzin i było podzielona na 3 bloki tematyczne:

  • BHP (2h)
  • PPOŻ. (3h)
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (3h).

Szkolenia odbywały się w godzinach pracy, grupa szkoleniowa liczyła 5-15 osób. Zajęcia prowadzone były przez Specjalistów ds. BHP i PPOŻ oraz Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy. Szkolenia były atrakcyjne i innowacyjne dzięki użyciu zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych oraz stosowanych metod dydaktycznych.

W szkoleniach łącznie udział wzięło 455 Osób, w tym 212 Kobiet oraz 243 Mężczyzn. Wszystkie Osoby zwiększyły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP, PPOŻ i Pierwszej Pomocy, co wpłynęło na rozwój ich kwalifikacji zawodowych. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział w projekcie z sukcesem. Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, iż udział Beneficjentów w szkoleniu zdecydowanie wpłynął na zwiększenie własnej świadomości społecznej, wzrost pewności siebie i wiarę we własne możliwości. Dodatkowo Uczestnicy zwiększyli świadomość na temat własnych praw i obowiązków pracowniczych poprzez znajomość m. in Kodeksu Pracy, zwiększyli swoje zaangażowanie w działalność osobistą i zawodową oraz podnieśli swą umiejętność rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Wyniki ankiety pokazały, iż zdecydowanie wzrosło poczucie bezpieczeństwa BO w miejscu pracy.

Łącznie do projektu przystąpiło 86 przedsiębiorstw, w tym 61 mikroprzedsiębiorstw oraz 25 małych przedsiębiorstw.

Projekt trwał 24 miesiące, od 01-11-2010 do 31-10-2012 roku.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom za owocną współpracę.

Zespół Projektowy Sela Sp. z o.o.

Kapitał ludzki


Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę