Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Szkolenia unijne

W latach 2010 – 2012 firma Sela z sukcesem zrealizowała 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„BHP to nie mit, szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej Pomocy dla sektora MŚP z woj. lubuskiego”

oraz

”Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego”.

Oba projekty zakładały przeprowadzenie 44 szkoleń w formie stacjonarnej. Każde szkolenie trwało 8 godzin i było podzielona na 3 bloki tematyczne: BHP (2h), PPOŻ. (3h) i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (3h). Zajęcia prowadzone były przez Specjalistów ds. BHP i PPOŻ oraz Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy. Szkolenia były atrakcyjne i innowacyjne dzięki użyciu zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych oraz stosowanych metod dydaktycznych.

W ramach obu projektów łącznie przeprowadzono 88 szkoleń, w trakcie których przeszkolono 972 osoby  zatrudnione w przedsiębiorstwach z terenu naszego województwa.

Kapitał ludzki

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę