Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Szkolenia wstępne BHP

Na każdego pracodawcę nałożony jest obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne BHP jest zatem niezbędnym elementem funkcjonowania firmy oraz dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP dla każdej grupy pracowników. Usługę świadczymy w naszej siedzibie bądź też w firmie klienta. Dysponujemy profesjonalnymi pomocami naukowymi, które pozwolą pracownikowi zapoznać się z zagrożeniami związanymi z zatrudnieniem na danym stanowisku. Szkolenie wstępne BHP ma za zadanie także przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do uniknięcia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu. Instruktaż ma też na celu zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowym zachowaniem w przypadku ewakuacji, itp.

Czas trwania uzależniony jest od branży, a także stanowiska. Dłuższe instruktaże dotyczą pracowników, którzy są narażeni na działanie czynników uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia, a także osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

Szkolenie wstępne obejmuje:

  • instruktaż ogólny – zapoznanie pracownika z zawartymi w Kodeksie pracy oraz regulaminie firmy przepisami BHP,
  • instruktaż stanowiskowy – przeprowadzany jest przez pracodawcę bądź bezpośredniego przełożonego i ma na celu zapoznanie z zagrożeniami związanymi z pracą na danym stanowisku oraz metodami ich uniknięcia. - pobierz PDF

Potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu instruktażu? Zadzwoń:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Potrzebujesz szkolenia wstępnego lub okresowego dla siebie lub swoich pracowników?

Zadzwoń:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę