Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Szkolenie dla trenerów BHP Sela

Kim i jakim jest dobry trener?
Jak szkolić, by wpłynąć na zmianę postaw?
Jak pracować z dorosłymi w oparciu o nowoczesne technologie?
Na te i wiele pytań nasz zespół BHP-ców odpowiadał podczas 2-dniowego szkolenia, które odbyło się w Seli właśnie po to, gby być jeszcze lepszymi. Ogrom wiedzy, ćwiczeń i pracy. Super owocne i wartościowe szkolenie. Jedno z najlepszych jak dotychczas. BHP-cy Sela nabrali nowych sił i inspiracji, spodziejwajcie się zatem zmian! ☺

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę