Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Tablice budowlane

Na wszelkiego rodzaju budowach czy też w miejscach, gdzie są prowadzone niebezpieczne prace, powinny być umieszczone czytelne tablice budowlane BHP. Informują one nie tylko o ryzyku zagrożenia mogącego wystąpić w danym miejscu. To także źródło wiedzy o inwestorze, numerze pozwolenia, kierowniku prowadzonych prac, a także telefonach alarmowych.

Oferujemy Państwu znaki budowlane BHP spełniające wymogi określone przez Kodeks pracy, a także rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Tablice BHP są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko pracownikom, ale także osobom postronnym (na przykład przechodniom). Znaki ostrzegają przed głębokimi wykopami, zamkniętym przejściu czy też możliwością zawalenia budynku. Tablice informują także o dopuszczalnym obciążeniu pomostu roboczego czy też zakazie wstępu.

Wszystkie znaki zostały wykonane z materiałów odpornych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę