Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art.  3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub   zbiorowym wypadku przy pracy,
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku,
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową.

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

 • pracownik służby bhp,
 • przedstawiciel pracowników.

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.

W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

 • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy,
 • przedstawiciel pracowników.

W ramach stworzenia dokumentacji powypadkowej Nasi Specjaliści przygotowują:

 • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku,
 • dokumentację zawierającą wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków wypadku,
 • określenie przyczyn wypadku,
 • protokół powypadkowy,
 • kartę wypadku,
 • opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS,
 • wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Kontakt z działem BHP:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Jeśłi wydarzył się wypadek przy pracy, zgłoś ten fakt niezwłocznie swojemu pracodawcy.

Koniecznym będzie sporządzenie dokumentacji powypadkowej przez Specjalistę ds. BHP.

Zadzwoń bezpośrednio do specjalisty:

tel. 509 127 744
tel. 515 700 907

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę