Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Hydranty wewnętrzne zawieszane

Funkcjonalną możliwością zabezpieczenia obiektu na wypadek zagrożenia pożarowego są hydranty wewnętrzne zawieszane. W każdej z przygotowanych propozycji zawarty został wąż półsztywny o średnicy 25 mm, którego budowa ułatwi stosowanie w przypadku konieczności walki z ogniem.

Zalety

Oferujemy opcje, które dostosowane są do różnych kształtów sprzętu gaśniczego, adekwatnych do miejsca, w których mają być zamontowane. Dostępna jest nawet wersja, która zakłada załączenie osobnej przestrzeni na gaśnicę, dzięki czemu można otworzyć konkretne drzwiczki, w celu pobrania każdego z tych sprzętów. Do innych korzyści z wyboru hydrantów wewnętrznych zawieszanych należą:

  • uniwersalność w możliwości instalacji, zarówno w opcji lewej lub prawej,
  • różne sposoby podłączenia do instalacji zasilającej, które dopuszczają wykonanie tej czynności z każdej strony,
  • zróżnicowanie ciśnienia pracy, którego wartość waha się od o,2 do 1,2 mPa,
  • dostosowanie konstrukcji hydrantów wewnętrznych zawieszanych do obowiązujących norm.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę