Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Zmiany w przepisach BHP

Już jutro, 25 czerwca wchodzą w życie kolejne zmiany w ważnych przepisach prawa.
Zmieniają się min.:
1. wzory protokołu powypadkowego,
2. karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. wyodrębniono również nową grupę szkoleniową.
Ważne nie tylko dla BHP-ców! Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji na: https://link.do/EX4jX

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę