Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy bardzo duży wybór produktów ostrzegawczych i informacyjnych, które są stosowane w miejscach, w których jest zainstalowany system ochrony przeciwpożarowej, a także w przypadku innych instalacji istotnych dla bezpieczeństwa użytkowników., chociażby związanych z prądem.

Wśród dostępnych możliwości oznaczeń bhp są znaki bezpieczeństwa, które informują o występowaniu hydrantu zewnętrznego, sprzętu gaśniczego czy tablicy rozdzielczej. W ten sposób są również wyznaczone zakazy związane z paleniem tytoniu oraz innymi źródłami ognia, które są umieszczane w miejscach szczególnie narażonych na możliwość wystąpienia pożaru.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę