Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Zrealizowane projekty

W latach 2010 – 2012 firma Sela z sukcesem zrealizowała 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„BHP to nie mit, szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej Pomocy dla sektora MŚP z woj. lubuskiego”

oraz

”Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego”.

Oba projekty zakładały przeprowadzenie 44 szkoleń w formie stacjonarnej. Każde szkolenie trwało 8 godzin i było podzielona na 3 bloki tematyczne: BHP (2h), PPOŻ. (3h) i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (3h). Zajęcia prowadzone były przez Specjalistów ds. BHP i PPOŻ oraz Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy. Szkolenia były atrakcyjne i innowacyjne dzięki użyciu zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych oraz stosowanych metod dydaktycznych.

W ramach obu projektów łącznie przeprowadzono 88 szkoleń, w trakcie których przeszkolono 972 osoby  zatrudnione w przedsiębiorstwach z terenu naszego województwa.

1. „BHP to nie mit, szkolenia BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy dla sektora MŚP z woj. lubuskiego”

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej firma Sela otrzymała w roku 2009 dofinansowanie na realizację cyklu 44 szkoleń dla przedsiębiorców oraz pracowników lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt trwał przez 24 miesiące, od 01-11-2009 do 31-10-2011.

W projekcie wzięło udział 517 Uczestników i Uczestniczek z całego województwa lubuskiego. Szkolenia dotyczyły zagadnień z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy. Dzięki profesjonalnej kadrze szkoleniowej, interesującej formie przedstawienia powyższych zagadnień, szkolenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pojawiło się wiele pozytywnych opinii i słów uznania za możliwość skorzystania z dofinansowanych szkoleń, które kładły nacisk szczególnie na część praktyczną. Dzięki środkom unijnym zakupiono i wykorzystano specjalistyczny sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz gaszenia pożaru (fantomy, zestawy imitacji ran oraz urządzenia gaśnicze). Dużym atutem kursów był dostęp do materiałów przez Internet na specjalnie utworzonej platformie e-learningowej, ciepły poczęstunek oraz realizowanie szkoleń u Beneficjentów.

2. ”Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego”.

Projekt ”Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego” zakładał przeprowadzenie 44 szkoleń w formie stacjonarnej. Zgodnie z założeniami każde szkolenie trwało 8 godzin i było podzielona na 3 bloki tematyczne:

  •     BHP (2h),
  •     PPOŻ. (3h),
  •     Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (3h).

Szkolenia odbywały się w godzinach pracy, grupa szkoleniowa liczyła 5-15 osób. Zajęcia prowadzone były przez Specjalistów ds. BHP i PPOŻ oraz Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy. Szkolenia były atrakcyjne i innowacyjne dzięki użyciu zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych oraz stosowanych metod dydaktycznych.

W szkoleniach łącznie udział wzięło 455 Osób, w tym 212 Kobiet oraz 243 Mężczyzn. Wszystkie Osoby zwiększyły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP, PPOŻ i Pierwszej Pomocy, co wpłynęło na rozwój ich kwalifikacji zawodowych. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział w projekcie z sukcesem. Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, iż udział Beneficjentów w szkoleniu zdecydowanie wpłynął na zwiększenie własnej świadomości społecznej, wzrost pewności siebie i wiarę we własne możliwości. Dodatkowo Uczestnicy zwiększyli świadomość na temat własnych praw i obowiązków pracowniczych poprzez znajomość m. in Kodeksu Pracy, zwiększyli swoje zaangażowanie w działalność osobistą i zawodową oraz podnieśli swą umiejętność rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Wyniki ankiety pokazały, iż zdecydowanie wzrosło poczucie bezpieczeństwa BO w miejscu pracy.

Łącznie do projektu przystąpiło 86 przedsiębiorstw, w tym 61 mikroprzedsiębiorstw oraz 25 małych przedsiębiorstw.

Projekt trwał 24 miesiące, od 01-11-2010 do 31-10-2012 roku.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom za owocną współpracę.

Zespół Projektowy Sela Sp. z o.o.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę