Dokumentacja BHP

Raporty, certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje...

Dokumentacja BHP

to cała sterta dokumentów w postaci wykazów, rejestrów czy raportów, która reguluje kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Pozwala uniknąć problemów związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu czy Państwowej Straży Pożarnej.
Dbałość o jej dokładne i sumienne prowadzenie przyczynia się do obniżenia ryzyka wypadków przy pracy oraz kreowania świadomości bezpiecznej pracy wśród Twoich pracowników.

Podstawowa dokumentacja BHP

Instrukcje BHP

Jest to bardzo szeroki zakres dokumentacji, określający granice norm, dopuszczalnego bezpiecznego funkcjonowania Twojej firmy. Prawidłowo prowadzone i aktualizowane zgodnie z przepisami, dają Ci gwarancję zabezpieczenia swoich pracowników przed wypadkami a Ciebie przed potencjalną kontrolą z zewnątrz.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. To obowiązek nałożony na każdego pracodawcę, który wynika z Kodeksu Pracy. Konieczność ta dotyczy każdego stanowiska, nawet takiego, przy którym pozornie nie występują zagrożenia życia lub zdrowia (jak np. praca biurowa czy administracyjna).

Instrukcja Stanowiskowa

Powinna określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Następnie należy opisać zasady i sposoby prawidłowego i bezpiecznego wykonania danego zadania oraz czynności, jakie pozostaną do wykonania po jej zakończeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

BHP