Outsourcing BHP - kompleksowa obsługa firm

Pozwól nam zająć się bezpieczeństwem w Twoje firmie

BHP w pakiecie najwyższej jakości

Poprzez nasze kompleksowe i profesjonalne działania w zakresie budowania bezpieczeństwa Twojej firmy i jej pracowników, dajemy Ci możliwość skupienia się na jej rozwoju i wizji przyszłości. Niech każdy zajmie się tym co robi najlepiej!
Zaufaj nam!
Specjalizujemy się w bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, doradztwie i wdrażaniu wysokich standardów kultury bezpieczeństwa od 16 lat. Organizujemy szkolenia BHP, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkolenia PPOŻ. - z naciskiem na ich praktyczne ujęcie. Dysponujemy własną platformą e-learningowa o nazwie - znamBHP.pl, która jest idealnym rozwiązaniem w dobie COVID-19 i na której przeszkoliliśmy już setki a nawet tysiące kursantów.
Wciąż się rozwijamy i na bazie zdobytych doświadczeń poszukujemy rozwiązań odpowiednich dla każdego rodzaju firmy i branży. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Etapy nawiązania współpracy

Skontaktuj się

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma jest bezpieczna, potrzebujesz wsparcia, chcesz budować kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników - zadzwoń lub napisz!

Określ swoje potrzeby

Głęboka analiza faktycznego stanu BHP sprawi, że będziemy w stanie określić w czym tkwi problem, nad czym należy pracować i jakimi metodami osiągnąć zamierzony cel.

Zabieramy się za współpracę

To kluczowy moment, gdyż to właśnie teraz rozpoczyna się prawdziwa rewolucja!

Budujemy bezpieczeństwo

Wprowadzamy w życie nasze ustalenia. Podejmujemy nowe zadania i wyzwania - pokazując, że BHP wcale nie jest nudne!

Cieszysz się bezpieczeństwem

Przejmujemy kontrolę nad bezpieczeństwem w Twojej firmie - możesz spać spokojnie!

Zalety outsourcingu

Kompleksowa Opieka BHP i PPOŻ.

Powinna określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Następnie należy opisać zasady i sposoby prawidłowego i bezpiecznego wykonania danego zadania oraz czynności, jakie pozostaną do wykonania po jej zakończeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

Gwarancja Zastępstwa

W dobie Covid-19 jest to niezaprzeczalnie argument kluczowy! W każdej chwili jesteśmy w stanie zapewnić Ci zastępstwo by zachować ciągłość

Wsparcie całego zespołu

Jest to dokument określający ustalone i jasne dla wszystkich zasady postępowania w przypadku pożaru. Jej posiadanie jest obligatoryjne a sporządzenie spoczywa na właścicielu lub zarządcy danego obiektu. Podlega weryfikacji minimum raz na dwa lata.

Warianty Outsourcingu

BHP i PPOŻ.

Jest to wariant najbardziej kompleksowy, gwarantujący Ci najszerszy z możliwych wachlarz usług. Od momentu podpisania umowy przejmujemy całkowicie kontrolę nad bezpieczeństwem w Twojej firmie. Zadbamy o dokumentację, szkolenia, instrukcje, odzież pracowniczą i aktualizacje. Zrobimy przegląd sprzętu PPOŻ. i będziemy go na bieżąco monitorować. Na wizytach skupimy się na rozwoju kultury bezpieczeństwa i zbudowaniu poczucia współodpowiedzialności wśród pracowników. A do tego zagwarantujemy Ci zastępstwo Specjalisty w razie choroby czy urlopu, co jest niezaprzeczalnym argumentem w dobie COVID-19.

PPOŻ.

Współpraca w zakresie serwisu PPOŻ. polega na regularnych kontrolach sprzętu znajdującego się w Twojej firmie czy na danym obiekcie. Do tego dochodzi prawidłowe oznakowanie i dokumentacja w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która jest obligatoryjnym dokumentem wynikającym z przepisów prawa.
My dodatkowo stawiamy na praktykę, czyli cykliczne szkolenia organizowane dla pracowników z użycia gaśnic czy też próbnej ewakuacji. Można je organizować przy okazji Dni Bezpieczeństwa czy też spotkań integracyjnych - zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dowiedź się więcej

BHP