Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

O firmie

Nasza misja

„Ty zajmij się własną firmą, a my zadbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników.”

Jesteśmy młodym, energicznym i doświadczonym zespołem, który pomaga naszym Klientom zadbać o spełnienie wszystkich wymogów, które zabezpieczają Pracowników i miejsce pracy pod kątem bezpieczeństwa.

Jesteśmy firmą o wieloletnich tradycjach, funkcjonujemy od 2005 roku. Świadczymy kompleksową obsługę stałą w zakresie BHP i PPOŻ. w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych branż na terenie całej Polski. Zatrudniamy kilkunastu Specjalistów ds. BHP i PPOŻ., Konserwatorów Sprzętu Gaśniczego, Ratowników Medycznych i Trenerów Biznesu, co gwarantuje kompleksowość i najwyższą jakość oferowanych przez nas usług. Nasza firma intensywnie działa na polskim rynku, gdzie jej serce, czyli siedziba glówna, mieści się w Zielonej Górze i jest jedynym centrum kompleksowo zajmującym się bezpieczeństwem.

Jesteśmy firmą pełną inicjatyw społecznych – otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”, a także dyplom Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE” za akcję edukacyjną młodzieży szkolnej. Zostaliśmy także zauważeni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ujęci w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu i Dobrych Praktyk w Polsce za rok 2013 i 2014, a także ujęci w Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016r. Z dumą i zaangażowaniem wspieramy społeczność lokalną, edukujemy młodzież i współpracujemy z instytucjami państwowymi, które dbają o bezpieczeństwo przedsiębiorców.Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu BHP i PPOŻ.  m.in.:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • Outsourcing usług BHP na terenie całej Polski
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń związana ze szkodliwymi czynnikami w miejscu pracy
 • Przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej 
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej 
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szczegółowe audyty z zakresu BHP, PPOŻ.,OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego, Instrukcji BHP
 • Kompleksowa obsługa firm dotycząca prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Realizacja pozostałych zadań służby BHP, m.in. reprezentowanie firmy przed organami nadzoru i pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp, udział w opracowaniu ogólnych i wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji bhp na stanowiskach pracy, doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp, sporządzanie analiz stanu bhp i ppoż. zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia pracowników oraz poprawę warunków pracy itp.

Ochrona Przeciwpożarowa

 • Stały nadzór nad obiektami w zakresie ochrony ppoż.
 • Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego (przeglądy techniczne, remonty)
 • Doradztwo techniczne z zakresu ochrony ppoż.
 • Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa i ewakuacji
 • Opracowanie dokumentacji ppoż. dla budynków
 • Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Pomiary parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Montaż i serwis systemów oddymiających
 • Montaż i serwis systemów sygnalizacyjnych – przeciwpożarowych
 • Pomiary rezystancji i zerowania instalacji elektrycznych
 • Montaż i przeglądy drzwi przeciwpożarowych
 • Kursy efektywnego gaszenia pożarów z użyciem nowoczesnych trenażerów szkoleniowych
 • Przygotowywanie planów ewakuacji, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocena narażenia przed wybuchem

Kultura bezpieczeństwa

 • Szkolenia autorskie z zakresu budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa
 • Organizowanie dni bezpieczeństwa i szkoleń specjalistycznych
 • Tworzenie indywidualnych projektów poprawy bezpieczeństwa

Inne

 • Szkolenia  z zakresu prac na wysokości
 • Szkolenia z obsługi i konserwacji wózków widłowych, suwnic itp.
 • Pomiary środowiska pracy
 • Szkolenia z zakresu facility safety

Oferujemy także w pełni profesjonalne szkolenia bhp online, które dają doskonały efekt i pozwalają na oszczędność czasu, kosztów umożliwiając naukę w najbardziej wygodnych dla siebie warunkach.
Dysponujemy własną platformą szkoleniową – znamBHP.pl


ZAUFALI NAM m.in.:

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000225626 Wysokość Kapitału Zakładowego: 50 800 zł

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę