Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

O firmie

Nasza misja brzmi:

„Ty zajmij się własną firmą, a my zadbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników.”

Jesteśmy pełnym pasji, energicznym i doświadczonym zespołem, który pomaga naszym Klientom zadbać o spełnienie wszystkich wymogów, które zabezpieczają Pracowników i miejsce pracy pod kątem bezpieczeństwa.

Wyróżniamy się tym, iż przedstawiamy BHP w formie PRAKTYCZNEJ. Wnikliwa obserwacja rynku i ponad 13-letnie doświadczenie nauczyło nas jak zadbać o BHP naszych Klientów, by nie tylko ściągnąć ten ciężar z ich ramion, ale rzeczywiście wpłynąć na zmniejszenie zagrożeń i poprawę stanu bezpieczeństwa.

Specjalizujemy się w szkoleniach, BHP, PPOŻ, PIERWSZEJ POMOCY oraz KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE STAŁEJ BHP i PPOŻ placówek oświatowych, zakładów przemysłowych, usługowych, handlowych, administracji, służbie zdrowia, budownictwie i wielu innych branżach (referencje). Doradzamy, pomagamy, szukamy rozwiązań poprawy stanu BHP, jesteśmy przy kontrolach instytucji państwowych reprezentując interesy Klienta.

Zatrudniamy zespół Specjalistów ds. BHP i PPOŻ. Prawnika, Ratowników, Specjalistów Ochrony Środowiska oraz Konserwatorów Sprzętu Gaśniczego, co gwarantuje kompleksowość i najwyższą jakość usług. 

Jesteśmy zespołem pasjonatów w dziedzinie BHP, ale też dziedzinach pokrewnych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co stanowi zarówno główny przedmiot naszej działalności, ale też źródło satysfakcji, iż przez naszą pracę możemy mieć realny wpływ na zdrowie, czy życie pracowników.

Przeprowadzamy także szkolenia szyte na miarę z zakresu KULTURY BEZPIECZEŃSTWA realizując projekty stanowiące odpowiedź na potrzeby klientów.

Jesteśmy firmą pełną inicjatyw społecznych – otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”, a także dyplom Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE” za akcję edukacyjną młodzieży szkolnej Zostaliśmy także zauważeni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ujęci w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu i Dobrych Praktyk w Polsce za rok 2013 i 2014. Z dumą i zaangażowaniem wspieramy społeczność lokalną, edukujemy młodzież i współpracujemy z instytucjami państwowymi, które dbają o bezpieczeństwo przedsiębiorców.

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓWOferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu BHP i PPOŻ.  m.in.:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • Outsourcing BHP
 • Outsourcing z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ, PIERWSZEJ POMOCY
 • Szkolenia z zakresu BUDOWANIA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
 • Audyty z zakresu BHP
 • Sporządzanie kompleksowej dokumentacji BHP
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona Przeciwpożarowa

 • Stały nadzór nad obiektami w zakresie ochrony ppoż.
 • Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego (przeglądy techniczne, remonty)
 • Doradztwo techniczne z zakresu ochrony ppoż.
 • Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa i ewakuacji
 • Opracowanie dokumentacji ppoż. dla budynków (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego itp.)
 • Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Pomiary ciśnienia i wydajności wody sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Montaż i serwis sieci hydrantowych i hydrantów
 • Montaż i serwis systemów oddymiających
 • Montaż i serwis systemów sygnalizacyjnych – przeciwpożarowych
 • Pomiary rezystancji i zerowania instalacji elektrycznych
 • Naprawa i montaż sieci elektrycznych
 • Montaż i serwis drzwi przeciwpożarowych


ZAUFALI NAM:

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000225626 Wysokość Kapitału Zakładowego: 50 800 zł

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę