PPOŻ.

PPOŻ.

przeglądy, serwisy, szkolenia, dokumentacja, outsourcing

Outsourcing PPOŻ.

Outsourcing PPOŻ. to zapewnienie w Twojej firmie bezpieczeństwa pożarowego przez stałą opiekę eksperta - doświadczonego Strażaka bądź Inspektora Ochrony PPOŻ., który zadba o:

- zgodność rozwiązań technicznych w Twoim obiekcie zgodnie z wymogami
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego
- odpowiednią ilość i sprawność zabezpieczeń PPOŻ. - gaśnic, hydrantów, systemów PPOŻ.
- odpowiednie oznakowanie obiektów w znaki, instrukcje PPOŻ.
- plany (procedury) postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych
- praktyczne szkolenia PPOŻ.
- próbną ewakuację
- ocenę procesów pod kątem zabezpieczenia przed wybuchem
- ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez pracowników/firmy podwykonawcze/remontowe i inne
- postępowanie z substancjami chemicznymi, palnymi, aerozolami, pyłami, gazami itp.

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma jest bezpieczna? Zadzwoń, pracownik Działu PPOŻ. przeprowadza również audyty wstępne weryfikujące stan faktyczny Twojego bezpieczeństwa przeciwpożarowego w firmie.
Jeśli zatem masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakości bądź ilości posiadanego w firmie sprzętu PPOŻ. - zgłoś się do nas po poradę!

Outsourcing PPOŻ. obejmuje m.in.

Stały nadzór PPOŻ. nad Twoją firmą

Opracowywanie dokumentacji PPOŻ.

Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego

Pomiary parametrów sieci hydrantowych

Montaż i serwis systemów oddymiających

W praktyce

Szkolenia PPOŻ.

Szkolenia w zakresie praktycznego użycia gaśnic, wybuchów kontrolowanych czy też ewakuacji z zadymionych obiektów to tylko kilka przykładów, z podstawowego wachlarza szkoleń PPOŻ., które mamy w swojej ofercie. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem dzięki temu, że dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dają dużą dawkę wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim są widowiskowe i z dużym naciskiem na praktykę.

Nowością na naszej autorskiej platformie znamBHP.pl jest właśnie szkolenie PPOŻ. dzięki któremu chcielibyśmy dotrzeć do tych, którzy nie mogą uczestniczyć w szkoleniach na żywo, a także zgłębić lub utrwalić wiedzę tym, którzy mieli okazję już w nich uczestniczyć.

Dokumentacja PPOŻ.

Prowadzimy rzetelną dokumentację z audytów i przeglądów, które przeprowadzamy. Dodatkowo tworzymy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które muszą być aktualizowane minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony PPOŻ.