Outsourcing PPOŻ.

Outsourcing PPOŻ. to zapewnienie w Twojej firmie bezpieczeństwa pożarowego przez stałą opiekę eksperta - doświadczonego Strażaka bądź Inspektora Ochrony PPOŻ., który zadba o:

- zgodność rozwiązań technicznych w Twoim obiekcie zgodnie z wymogami
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego
- odpowiednią ilość i sprawność zabezpieczeń PPOŻ. - gaśnic, hydrantów, systemów PPOŻ.
- odpowiednie oznakowanie obiektów w znaki, instrukcje PPOŻ.
- plany (procedury) postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych
- praktyczne szkolenia PPOŻ.
- próbną ewakuację
- ocenę procesów pod kątem zabezpieczenia przed wybuchem
- ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez pracowników/firmy podwykonawcze/remontowe i inne
- postępowanie z substancjami chemicznymi, palnymi, aerozolami, pyłami, gazami itp.

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma jest bezpieczna? Zadzwoń, pracownik Działu PPOŻ. przeprowadza również audyty wstępne weryfikujące stan faktyczny Twojego bezpieczeństwa przeciwpożarowego w firmie.
Jeśli zatem masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakości bądź ilości posiadanego w firmie sprzętu PPOŻ. - zgłoś się do nas po poradę!

Outsourcing PPOŻ. obejmuje m.in.

Stały nadzór PPOŻ. nad Twoją firmą

Opracowywanie dokumentacji PPOŻ.

Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego

Pomiary parametrów sieci hydrantowych

Montaż i serwis systemów oddymiających