Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Szkolenia BHP pracowników z działu inżynieryjno-technicznego

Ramowy program szkolenia okresowego kadry inżynieryjno-technicznej

wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), dotyczące m.in.:

  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • obowiązków i odpowiedzialności kadry inżynieryjno-technicznej związanej z wykonywaną pracą,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy w interpretacji niektórych przepisów.

3 h
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 2 h
3. Organizacja warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii; metody likwidacji oraz ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych). 4 h
4. Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie takie jak: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej. 2 h
5. Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przy projektowaniu, konstruowaniu i opracowywaniu procesów technologicznych. 3 h
6. Postępowanie w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii). Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 2 h

Potrzebujesz szkolenia wstępnego lub okresowego dla siebie lub swoich pracowników?

Zadzwoń:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę