Wchodzimy w nowy etap rozwoju SELI!

27.10.2021r. nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego rozpoczynającego naszą współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim.

W dniu 27.10.2021r. w siedzibie Wydziału Mechanicznego, nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego przez dr hab. Inż. Marię Mrówczyńską, prof. UZ, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką z ramienia UZ oraz Katarzynę Świtalską, Prezes Zarządu Centrum BHP i PPOŻ. Sela.

Jest to przełomowy moment dla rozwoju naszej firmy, gdyż z pełną świadomością wchodzimy w obszar kreowania przyszłego BHPowskiego potencjału na naszym lokalnym rynku pracy. Wierzymy, że świetna atmosfera, która dopisywała nam podczas spotkania, otwartość i chęć współpracy płynąca z obydwu stron, będzie nam sprzyjała i przynosiła wymierne efekty.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz zaufanie pani dr hab. inż. Justynie Patalas-Maliszewskiej, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz Panu dr Grzegorzowi Dudarskiemu – Pracownikowi dydaktycznemu. Było nam niezmiernie miło i bardzo się cieszymy, że możemy połączyć siły i potencjały, by podążać we wspólnie obranym celu.

27/10/2021
Wróć