No items found.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy!

Życzymy wszystkim samych bezpiecznych dni w pracy.

W tym roku obchodzimy go pod hasłem: "Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa".

Założeniem jest to, by podkreślić, iż nasze bezpieczeństwo w pracy jest wynikiem dobrej komunikacji i współpracy pomiędzy rządem, pracodawcą, pracownikiem i BHPowcem. Tylko otwarcie na taki dialog i chęć zbudowania bezpiecznych warunków pracy przez wszystkie wymienione organy, może skutkować zbudowaniem wysokiej kultury bezpieczeństwa.

Życzymy Wam z tej okazji wielu przemyśleń, rozmów oraz przede wszystkim działań, mających na celu podkreślenie roli i rangi bezpieczeństwa w pracy.

28/4/2022
Wróć