Listopad zasypał nas szkoleniami

Listopadowe niezliczone godziny szkoleń, warsztatów i pokazów w Seli.

Listopad w Seli zleciał pod hasłem "SZKOLEŃ" i ogromnie nas to cieszy!

Nasi Specjaliści mieli okazję dzielić się wiedzą w bardzo szerokim zakresie. Były to zarówno szkolenia typowo teoretyczne, jak opracowywanie dokumentacji pożarowo niebezpiecznych, jak również warsztaty z dużym naciskiem na praktykę, takie jak: użycie gaśnic czy pierwsza pomoc przedmedyczna.

Jesteśmy zaskoczeni dużym zainteresowaniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci! Nie jest łatwo utrzymać takich słuchaczy w ryzach, ale to w jakim tempie one przyswajają sobie tą wiedzę jest imponujące :) Zawsze powtarzamy, że mamy nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał tej wiedzy wykorzystywać w praktyce, ale przezorny...

1/12/2021
Wróć