XXX Zebranie Ogólne Członków OPZL

W dniu 6 września 2021r. odbyło się w Zielonej Górze XXX Zebranie Ogólne Członków Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Na spotkaniu frekwencja dopisała, przybyło wielu reprezentantów firm członkowskich oraz gości. Głosowano nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OPZL za 2020r. Pani Dyrektor Joanna Zielińska przedstawiła raport dotyczący podejmowanych przez Organizację działań w ubiegłym roku. Było tego sporo więc głosowanie przebiegło dość jednomyślnie. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

6/9/2021
Wróć